Struktury

                  + Ministranci i Lektorzy
 
Do Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) należą:

Mateusz Melerski, Remigiusz Maluk,
Filip Kowalski, Mateusz Ponczek,
Szymon Wiśniewski, Stanisław Czajkowski,
Marcel Wesołowski


+ Żywy Różaniec

 

Stowarzyszenie „ŻYWY RÓŻANIEC” otrzymało w Polce w 2012 roku nowy
Statut, w którym podkreślona została ciągłość dzieła „zainicjowanego
przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie
w 1826 r.
Założone przez nią Stowarzyszenie Żywego Różańca zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino w 1832 r. W Polsce praktyka Żywego Różańca stała się znana już pod koniec XIX wieku.”


Zgodnie z przyjętym Statutem w § 2 czytamy: ” W łączności z całym
Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako główną intencję swoich modlitw
intencje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską
Intencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną (…) Zgodnie z zamysłem
założycielki sługi Bożej Pauliny Jaricot program duchowy Żywego Różańca
obejmuje (…) wspieranie misyjnej działalności Kościoła.


Konsekwentnie w § 5 Stautu czytamy, że „Moderatora Żywego Różańca (…) współpracuje
z Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych.”

członkostwo w naszej parafii:
Teresa Dondalska, Irena Elwart, Anna Ofiara, Dorota Barańska- Łój, Maria Barańska, Ewelina Czajkowska, Henryka Behr, Wenencja Dynasińska, Teresa Foss, Danuta Klarkowska, Genowefa Zielińska, Ewa Zielińska, Agnieszka JaniszewskaJanina Lewandowska, Lucyna Nalazek, Danuta Chlebosz, Krystyna Just, Barbara Pawłowska, Anna Prowadzisz, Teresa Filipiak

 

+ Zespół Charytatywny, Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koła Caritas to dziecięca i młodzieżowa organizacja
działająca na zasadzie wolontariatu na obszarze szkoły i parafii.
Na terenie diecezji toruńskiej działają już 202 Szkolne Koła Caritas, które
zrzeszają około 6000 wolontariuszy. 
Opiekę nad każdym kołem sprawuje powołany przez dyrektora szkoły opiekun koła a także      powołany przez Biskupa Diecezji asystent kościelny.

   Cele realizowane przez Szkolne Koła Caritas:

 • niesienie pomocy wszystkim potrzebującym
 • rozpoznawanie konkretnych problemów występujących w najlbiższym otoczeniu,
 • uczenie się współpracy z organizacjami: młodzieżowymi, społecznymi, państwowymi, samorządowymi, fundacjami i stowarzyszeniami
 • współpraca z Parafialnymi Zespołami Caritas,
 • włączanie się w akcje charytatywne Caritas Diecezji Toruńskiej (Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, akcje wielkopostne, Niedziela Miłosierdzia Bożego, Tydzień Miłosierdzia)

   Idee wiodące Szkolnego Koła Caritas:

 1. Formacja młodego człowieka w kierunku uniwersalnych wartości moralnych poprzez
      wychowywanie i uspołecznianie.
 2. Wzbogacanie i urozmaicanie roli wychowawczej szkoły.
 3. Wspieranie rodziców w ich codziennym i odpowiedzialnym trudzie wychowawczym
 4. Propagowanie żywego i autetycznego przykładu wiary chrześcijańskiej.