Formalności

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNOSZENIA OPŁAT CMENTARNYCH.

1.Gdy rezerwujemy miejsce

Uzgadniamy z Administratorem cmentarza – ks. Proboszczem – położenie oraz ilość miejsc rezerwacji (określamy: czy jest to jedno miejsce pojedyncze ?; czy dwa miejsca pojedyncze obok siebie?; czy miejsce na grób głębinowy?,; czy na grób podwójny?) Wnosimy ustaloną opłatę i z tym rokiem liczymy okres rezerwacji na 20 lat.
Przykład: rezerwujemy i opłacamy miejsce w dniu 01 grudnia 2015 na 20 lat, opłata zatem ważna jest do 2035 roku.

2.Gdy wnosimy pokładne

Opłacamy je na 20 lat, przy zgłoszeniu lub najpóźniej w dniu pogrzebu.

3. Gdy pogrzeb wypada w czasie opłaconej rezerwacji

Zachowujemy rok obowiązywania rezerwacji, a potem wnosimy pokładne, zawsze kierując się datą śmierci zmarłego.

4. Gdy przypada wznowienie rezerwacji lub pokładnego                                                                                  

W dobrym tonie byłoby pojawienie się w biurze parafialnym przed ustaniem pokładnego lub rezerwacji, jednak nie później niż w miesiącu, który wyznacza data śmierci

 5. Gdy spóźniliśmy się z odnowieniem pokładnego lub rezerwacji

Ponieważ pokładne i rezerwację wnosimy za stałą dzierżawę miejsca na cmentarzu, zgodnie z prawem, zobowiązani jesteśmy opłacać je za cały okres korzystania (wyjątek stanowi rezygnacja z miejsca pochówku, co wiąże się z likwidacją grobu). Zatem, gdy okres 20 lat rezerwacji lub pokładnego minął, zobowiązani jesteśmy do wznowienia z dniem przedawnienia poprzedniej.

Wysokość i sposób wyliczenia opłat :

za grób pojedynczy: 400 zł , czyli 20 zł za rok

—* za 2 groby pojedyncze obok siebie:  2 x 400 zł = 800 zł

za grób głębinowy, ponieważ zajmuje tylko 1 miejsce, (bez wzgl. na ilość  spoczywających), wnosimy opłatę za pierwszego pochowanego w tym miejscu – 500 zł,

podobnie dokonujemy wznowienia

– istnieje także możliwość dzierżawy na 10 lat.

Opłaty za dzierżawę grobów i rezerwację dokonujemy w kancelarii parafialnej. Proszę o terminowe opłacanie dzierżawy za groby.

      Dziękuję tym, którzy czynią to systematycznie.